การวินิจฉัยโรครูมาตอยด์

Healthy Content

เกณฑ์สำหรับการวินิจฉัยโรครูมาตอยด์
หากผู้ป่วยที่มีอาการอย่างน้อย 4 ใน 7 ข้อเหล่านี้ เป็นโรครูมาตอยด์ ให้รีบปรึกษาแพทย์ เพื่อช่วยลดการดำเนินของโรคไม่ให้รุนแรง
– มีอาการข้อแข็งในตอนเช้า ขยับไม่ได้ตามปกติ ซึ่งต้องมีอาการนานมากกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนที่อาการจะหายไป
– มีอาการปวดข้อมากกว่า 3 ข้อขึ้นไป โดยมีอาการบวมของข้อร่วมด้วย
– ข้อที่อักเสบนั้นจะต้องมีข้อของมือรวมอยู่ด้วย โดยอาจจะเป็น ข้อมือ ข้อฝ่ามือ หรือข้อนิ้วมือก็ได้
– ข้อที่อักเสบเหล่านั้นจะต้องเป็นทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเหมือนกัน แบะเป็นพร้อมๆกัน
– ตรวจพบมีปุ่มเนื้อ Rheumatoid nodules
– การตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารภูมิต้านทาง Rheumatoid factor ในเลือด การตรวจพบสารภูมิต้านทาน Rheumatoid factor เพียงอย่างเดียว ไม่ได้จำเพาะกับโรคนี้ เพราะสามารถตรวจพบได้ในคนทั่วไปประมาณ 5% และยิ่งมีอายุมาก โอกาสที่จะตรวจพบอาจมีถึง 20% จึงต้องอาศัยเกณฑ์อื่นร่วมด้วย
– การตรวจเอ๊กซเรย์กระดูก พบความผิดปกติของกระดูกรอบข้อ เช่น กระดูกรอบข้อบางตัวลง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทความ