Whey Protein ตัวไหนที่เหมาะกับวัน 40+

Healthy Content

Whey Protein ตัวไหนที่เหมาะกับวัน 40+

     เวย์โปรตีนที่เห็นมากในท้องตลาดมี 2 ชนิด Whey Protein Concentrate (WPC) และ Whey Protein Isolate (WPI) หลายคนอาจสงสัยว่าเวย์สองตัวนี้แตกต่างกันอย่างไร และตัวไหนที่เหมาะกับเรา วันนี้ Fit มาอธิบายให้เข้าใจกันได้ง่ายๆแล้วค่ะ
     1. Whey Protein Concentrate (WPC) คือเวย์โปรตีนที่มีการแยกน้ำตาลแลคโตสและไขมันที่ผสมอยู่ในนมออกด้วยวิธีการ Ultrafiltration ซึ่งโปรตีนที่ได้จะมีความเข้มข้นของโปรตีนอยู่ที่ประมาณ 70-80% มีรสชาติดี เพราะยังมีแลคโตสและไขมันผสมอยู่จำนวนหนึ่ง จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อในช่วงแรกของการออกกำลังกาย รวมถึงผู้ที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักตัว
     2. Whey Protein Isolate (WPI) คือเวย์โปรตีนที่เกิดจากการจากนำ Whey Protein Concentrate มาผ่านกรรมวิธีเพื่อให้ได้โปรตีนที่เข้มข้นมากขึ้น 90% ขึ้นไป โดยอนุภาคของโปรตีนจะเล็กลงทำให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้น เวย์โปรตีนชนิดนี้จะมีไขมันและน้ำตาลแลคโตสในปริมาณที่น้อยมาก จึงเหมาะกับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนสูง ควบคู่ไปกับการควบคุมไขมันและคาร์ไบไฮเดรต ร่างกายได้รับโปรตีนเพียงพอ แบบไม่ต้องกลัวอ้วน