Over 40 คงความสดชื่นแห่งวัยด้วยแคลเซียม

Healthy Content

Over 40 คงความสดชื่นแห่งวัยด้วยแคลเซียม   

     เมื่ออายุมากขึ้น สิ่งที่ปรารถนาก็คงไม่พ้นการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งโรคที่เสี่ยงเป็นอันดับต้นๆ สำหรับวัยทองหรือวัยสูงอายุก็คือโรคกระดูกพรุน แล้วทำอย่างไรเราจึงจะสามารถแข็งแรงปลอดภัยจากโรคกระดูกพรุนได้

อย่างแรกเลย เราต้องให้ความสำคัญกับแคลเซียม ซึ่งเจ้าแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เอง
ต้องได้รับผ่านการย่อยอาหารและการดูดซึมร่วมกับวิตามินดีที่ลำไส้เล็ก ดังนั้น ร่างกายเราจึงต้องได้รับแคลเซียมอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟัน โดยการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนม ถั่ว เต้าหู้ และผักใบเขียว โดยรับประทานแคลเซียมให้ได้ 1,000-1,200 มิลลิกรัม/วัน ควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

     หากเข้าใจธรรมชาติของวัยสูงอายุและปรับตัวดูแลบำรุงตัวเองสม่ำเสมอ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตในวัยทองและวัยสูงอายุได้อย่างสดใสและมีความสุข