Midlife Crisis

Healthy Content

Midlife Crisis ช่วงอายุที่เต็มไปด้วยความเครียด
จากชีวิตและการทำงาน

     Midlife Crisis เป็นช่วงอายุที่เต็มไปด้วยภาวะความเครียด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาการที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต โดยเฉพาะวัยทำงานที่ต้องรับแรงกดดันจากชีวิต และที่ทำงาน ปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญรอบด้าน ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า “หมดไฟในการทำงาน” (Burnout) หรือ “โรคซึมเศร้า” (Depression)

     อาการหมดไฟในการทำงาน เป็นภาวะที่เกิดจากความเครียดเรื้อรัง มักเกิดจากที่ทำงาน โดยเฉพาะการทำงานในออฟฟิศ จะมีอาการหดหู่ มีความรู้สึกแง่ลบต่อที่ทำงาน รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถ ขาดความกระตือรือร้นและหลีกเลี่ยงการทำงาน ซึ่งหากไม่รักษาหรือบำบัดอาจทำให้เกิดโรคซึมเศร้าตามมา

     โรคซึมเศร้า เป็นโรคที่มีอาการทางจิตใจ ความคิด โดยปัจจัยหลักๆ เกิดจากความเครียดที่สะสมจนรุนแรงกว่าอาการหมดไฟในการทำงาน มีความรู้สึกว่าชีวิตของตนเองไร้ค่า มีความสนใจในกิจกรรมต่างๆ น้อยลง หรือมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย หากอาการส่งผลต่อชีวิตประจำวันควรพบจิตแพทย์ให้เร็วที่สุด

     ความเครียดที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทำงานและโรคซึมเศร้านั้นเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ป้องกันได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมและกรดอะมิโนทริปโตเฟน เช่น กล้วย เต้าหู้ ดาร์กช็อกโกแลต ทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายและพักผ่อนให้เพียงพอ หากรู้ตัวว่าเป็นหนึ่งในสองอาการนี้ การพบจิตแพทย์จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาโรคเหล่านี้ให้หายไป