Fit Innovation ส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ ณ สถานีกลางบางซื่อ

News & Activities

Fit Innovation มอบสินค้า ณ สถานีกลางบางซื่อ

Fit Innovation ส่งมอบ ผลิตภัณฑ์จาก ณ สถานีกลางบางซื่อ

น้องเอฟมีโมเมนต์ดีๆ มาบอกต่อกันค่าาา
Fit Innovation ร่วมกับ
คุณนงลักษณ์ โกวัฒนะ
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
และชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม
ส่งมอบ ผลิตภัณฑ์จาก Fit Innovation และอื่นๆ ณ สถานีกลางบางซื่อ

น้องเอฟขอร่วมสนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีน
และขอเป็นกำลังใจให้ บุคลาการแพทย์ พี่ๆ เจ้าหน้าที่และทุกๆ ท่านที่เกี่ยวข้อง
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ น้องเอฟเป็นกำลังใจให้เต็มที่นะ ^^ ดูน้อยลง