6 เสี่ยง หมอนรองกระดูก

Healthy Content

6 พฤติกรรมเสี่ยง หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
1. มีน้ำหนักตัวมากเกินไป จะทำให้หลังแอ่นและกระดูกสันหลังส่วนล่างต้องรับน้ำหนักตลอดเวลา
2. แบกของหนัก ทำให้ต้องใช้กล้ามเนื้อหลังแทนกล้ามเนื้อขาและต้นขา กระดูกจึงบิดและเคลื่อนได้
3. ใช้งานผิดท่า เช่น การก้มยกของโดยไม่ระมัดระวัง
4. สูบบุหรี่จัด เป็นปัจจัยที่สำคัญของการเสื่อมของหมอนรองกระดูก
5. ขาดการออกกำลังกาย ทำให้กล้ามเนื้อลีบ ฝ่อ มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บต่อหมอนรองกระดูกได้มากขึ้น
6. เสื่อมตามวัยและพันธุกรรม ถ้ามีพ่อแม่ พี่น้อง เป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้สูงกว่าคนอื่น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทความ