3 นิสัย-สร้างแคลเซียมให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  3 นิสัย สร้างแคลเซียมให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ร่างกายเราไม่สามารถสร้างแคลเซียมเองได้ ดังนั้นเราจึงต้องรับจากปัจจัยภายนอกเป็นประจำ มาดูกันว่าการสร้างนิสัยเพื่อเพิ่มแคลเซียมได้อย่างต่อเนื่องนั้นมีอะไรบ้าง