ใน 1 วัน เราเสี่ยงภาวะหลอดเลือดหัวใจมากแค่ไหน

   ใน 1 วัน เราเสี่ยงภาวะหลอดเลือดหัวใจมากแค่ไหน

กิจวัตรในชีวิตประจำวันที่ดำเนินอยู่มีความเสี่ยงมากแค่ไหนที่จะทำให้เราเข้าสู่ภาวะหลอดเลือดหัวใจ เช็กเลย!