โรคข้อเสื่อม’ หายได้ด้วย iCal Plus

Healthy Content

โรคข้อเสื่อม’ หายได้ด้วย iCal Plus     

Collagen Type ll เป็นคอลลาเจนชนิดเดียวกับที่พบในเซลล์กระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อ ช่วยให้ข้อต่อมีความยืดหยุ่น

Calcium Carbonate ป้องกันกระดูกพรุน

Magnesium oxide ช่วยเสริมให้กระดูกแข็งแรง ไม่เปราะง่าย

Vitamin D3 ช่วยการดูดซึมของแคลเซียม

Vitamin K1 ช่วยป้องกันกระดูกเปราะบาง

(Description)
เพราะ I-cal plus ประกอบไปด้วย
– Collagen Type ll เป็นคอลลาเจนที่พบได้ในกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อ และหมอนรองกระดูกสันหลัง ทำหน้าที่รองรับนำ้หนักและให้ความแข็งแรงต่อข้อต่อในขณะที่มีการเคลื่อนไหว ในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากและผู้สูงอายุกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อที่รับน้ำหนักจะเริ่มเสื่อมลง โดยเฉพาะข้อต่อที่รับน้ำหนัก จึงมีความสัมพันธ์กับภาวะการเกิดข้อเสื่อมและข้ออักเสบ
– Calcium Carbonate ป้องกันกระดูกพรุน
– Magnesium oxide ป้องกันการเป็นตะคริว ช่วยเสริมให้กระดูกแข็งแรง ไม่เปราะง่าย
– Vitamin D3 ช่วยกระตุ้นการดูดซึมของแคลเซียม
– Vitamin K1 ช่วยป้องกันกระดูกเปราะบาง จำเป็นต่อการแข็งตัวของเลือดและความแข็งแรงของกระดูก