แยกให้ถูก-เกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย

    แยกให้ถูก! เกลือแร่สำหรับออกกำลังกายและเกลือแร่แก้ท้องเสียไม่เหมือนกันนะ เป็นเกลือแร่เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าสามารถใช้แทนกันได้! ดังนั้นควรแยกให้ถูกต้อง เพราะหากใช้ผิดประเภทอาจส่งผลต่อร่างกายอย่างรุนแรง