แคลเซียม

Healthy Content

แคลเซียม
แคลเซียม ช่วยชะลอการสลายมวลกระดูกให้ช้าลง หากคนวัยนี้เคลื่อนไหวร่างกายน้อยหรือขาดการออกกำลังกาย เช่น นั่งรถเข็นหรือนอนพักฟื้น ความแข็งแรงของกระดูกจะยิ่งลดลง ทั้งนี้ยารักษาโรคบางชนิด เช่น โรคหืด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
 หากกินติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจมีผลต่อการลดความหนาแน่นของมวลกระดูก และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนอีกด้วย
 ปริมาณที่ควรได้รับใน 1 วัน : ชายและหญิงอายุ 60 ปีขึ้นไปต้องการแคลเซียมสูงสุด คือวันละ 1,000 มิลลิกรัม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทความ