การสูญเสียเหงื่อของนักกีฬาว่ายน้ำ

Healthy Content

การสูญเสียเหงื่อของนักกีฬาว่ายน้ำ
ส่วนมากนักกีฬาว่ายน้ำมักลืมนึกไปว่าตัวเองเสียเหงื่อ กีฬาว่ายน้ำก็เหมือนกีฬาอื่นที่มีการสูญเสียน้ำในร่างกายเพื่อระบายความร้อน อาจเพราะนักกีฬาเองมีน้ำห่อหุ้มร่างกายตลอดเวลาทำให้เราไม่รู้ตัว ว่าเรานั้นได้สูญเสียเหงื่อมากขนาดไหน การที่นักกีฬาไม่ดื่มน้ำระหว่างออกกำลังกายนั้น มีผลกระทบต่อร่างกายเป็นอย่างมาก
เมื่อร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ระบบการไหลเวียนของเลือดจะบกพร่อง เกิดผลกระทบต่อการลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปสู่เซลล์กล้ามเนื้อ ทำให้ประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อลดลง กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ในระยะยาวอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ อีกทั้งประสิทธิภาพในการระบายความร้อนในร่างกายจะลดลง เป็นสาเหตุให้นักกีฬาเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย
CERA Chews เกลือแร่ชนิดเม็ดเคี้ยว ช่วยชดเชยการสูญเสียเหงื่อได้เป็นอย่างดี มีวิตามินรวมและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย และป้องกันการเกิดตะคริวได้เป็นอย่างดี เพื่อประสิทธิภาพในการออกกำลังกายของนักกีฬา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทความ