เสียงลั่นในข้อต่อ อาจกำลังบอกปัญหากับคุณอยู่

     เสียงลั่นในข้อต่อ อาจกำลังบอกปัญหากับคุณอยู่
เพราะเหตุใดเมื่อขยับร่างกายจึงเกิดเสียงก๊อกแก๊กบริเวณข้อตลอดเวลา บางครั้งเสียงเหล่านี้อาจกำลังบอกว่าข้อตามส่วนต่าง ๆ เริ่มไม่โอเค ซึ่งเสียงที่เกิดจากข้ออาจเกิดร่วมกับอาการเจ็บปวดบริเวณที่เกิดเสียงได้