เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างชีวิตประจำวันให้แข็งแรง

Healthy Content

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างชีวิตประจำวันให้แข็งแรง
     ในสังคมปัจจุบันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย ทั้งมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 และโรคร้าย COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ร่างกายเราต้องรับมือกับปัญหาเหล่านี้จากการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ

     แต่เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายและดูแลตัวเองมากเท่าไหร่นัก สิ่งนี้ทำให้เราเสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายจากภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรง นอกจากการสร้างระเบียบวินัยในการดูแลตัวเองแล้ว
เราสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเหล่านี้ได้ด้วยการกลับมาสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกทานอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัย การออกกำลังกาย การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

     เพราะระบบภูมิคุ้มกันที่ดี จะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตกับฝุ่นและโรคภัยอันตรายได้อย่างแข็งแรง โอกาสป่วยจะมีน้อย นอกจากนี้ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจะต้องทำควบคู่ไปกับการจัดระเบียบวินัย ในการดูแลตัวเองบ้าง ไม่เช่นนั้น ก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนลง และอาจจะป่วยหนักในที่สุด