เม็ดเลือดขาวสำคัญไฉน? ทำไมเราต้องกระตุ้นและเสริมสร้างอย่างสม่ำเสมอ

Healthy Content


เม็ดเลือดขาวสำคัญไฉน? ทำไมเราต้องกระตุ้นและเสริมสร้างอย่างสม่ำเสมอ
  

     ถ้าร่างกายเราเป็นเมืองแห่งหนึ่ง เม็ดเลือดขาวก็เปรียบเสมือนอัศวินที่คอยคุ้มกันไม่ให้เมืองถูกโจมตี ดังนั้นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับเม็ดเลือดขาวจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายมากที่สุด

     เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์สำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน มีหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคและสารแปลกปลอมต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย โดยเม็ดเลือดขาวจะแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ เม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลซึ่งทำลายเชื้อโรคโดยตรง และเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ซึ่งสร้างสารต่อต้านที่เรียกว่าแอนติบอดี เพื่อให้ร่างกายเราสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคครั้งต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง

     การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นด่านแรกสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รวมถึงเสริมวิตามินที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นทางเลือกสำคัญที่ทำให้อัศวินพิทักษ์ร่างกายของเราแข็งแรง