เบต้ากลูแคนช่วยบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ได้อย่างไร

Healthy Content

เบต้ากลูแคนช่วยบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ได้อย่างไร

     เบต้ากลูแคนมีบทบาทสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดขาวในร่างกาย เมื่อเม็ดเลือดขาวมีปริมาณมากพอ จะช่วยดักจับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้ดี

     เสริมภูมิคุ้มกัน และลดอาการภูมิแพ้ ด้วย FIT MUNE Immune Booster ที่มีเบต้ากลูแคน สารสกัดธรรมชาติ
ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพ บอกลาอาการภูมิแพ้