เตรียมสุขภาพลูกให้พร้อมกับช่วง-Back-to-school

   เตรียมสุขภาพลูกให้พร้อมกับช่วง Back to school
ในช่วงที่สถานการณ์กำลังจะกลับมาเป็นปกติ การดูแลร่างกายลูกรักให้พร้อมรับกับการ Back to School เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้เด็กๆ ไม่ป่วยง่ายและใช้ชีวิตสมวัยได้อย่างมีความสุขค่ะ