เด็กดื่มนมน้อยเสี่ยงต่อโรคขาดแคลเซียม

Healthy Content

เด็กดื่มนมน้อยเสี่ยงต่อโรคขาดแคลเซียม    

     โดยเฉลี่ยเด็กไทยดื่มนมเฉลี่ยคนละ 14 ลิตรต่อปี เมื่อเทียบกับเด็กในภูมิภาคเอเชียที่ดื่มนมเฉลี่ยกันคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลก 106 ลิตรต่อปี

ปริมาณแคลเซียม ที่แนะนำให้บริโภคในแต่ละวันตามช่วงอายุ
คือ เด็กอายุ 1-3 ปี ควรได้รับปริมาณแคลเซียม 500 มิลลิกรัม
อายุ 4-8 ปี ควรได้รับปริมาณแคลเซียม 800 มิลลิกรัม
อายุ 9-18 ปี ควรได้รับปริมาณแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัม

     ให้ลูกๆ ดื่มนมและทานอาหารที่เสริมแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกาย เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคขาดแคลเซียม