เช็คลิสต์ความเสี่ยง “ข้อไหล่ติด”

Healthy Content

เช็คลิสต์ความเสี่ยง “ข้อไหล่ติด”
หากคุณมีอาการเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์เพื่อรักษา
1. เอื้อมหยิบของจากที่สูงไม่ได้
2. เอี้ยวตัวหยิบของจากด้านหลังไม่ได้
3. เอื้อมมือไปรูดซิปด้านหลังเสื้อไม่ได้
4. ยกแขนเพื่อสวมเสื้อผ่านทางศีรษะไม่ได้
5. ทำท่าตามระเบียบพักไม่ได้
6. ผลักบานประตูหนักๆ ไม่ได้
7. ยกแขนขึ้นสระผมตัวเองลำบาก
8. ยกไหล่ลำบาก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทความ