เช็กลิสต์! 5 พฤติกรรมเพิ่มความเสี่ยงของข้อในชีวิตประจำวัน

     เช็กลิสต์! 5 พฤติกรรมเพิ่มความเสี่ยงของข้อในชีวิตประจำวัน
     พฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องอาจทำให้ข้อต่อภายในร่างกายทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว มาเช็กกันว่าในชีวิตประจำวันเราได้เผลอปฏิบัติอยู่หรือไม่