เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 63

News & Activities

เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 63 (9)

เดิน-วิ่ง “เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 63”

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี “เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26” ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 28-29 พ.ย. ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก โดยมี พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินนำข้าราชการและผู้ร่วมวิ่งเป็นระยะทาง 3.7 กิโลเมตร พร้อมพระราชทานรางวัลการแข่งขันให้แก่นักวิ่ง

สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี “เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26” ออกสตาร์ตและเข้าเส้นชัยที่ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยแบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 33 ก.ม. ฮาล์ฟมาราธอน 16 ก.ม. และ มินิมาราธอน 10 ก.ม. พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมเดิน-วิ่งครอบครัวเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 ก.ม.

Gallery