อากาศเปลี่ยน ป้องกันไว้ก่อนจะเจ็บคอ

   อากาศเปลี่ยน ป้องกันไว้ก่อนจะเจ็บคอ

อากาศในช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน ทำให้สภาพร่างกายของบางคนปรับตัวไม่ทันและเจ็บคอหรือคอแห้งได้ง่าย Fit Innovation จึงนำ Tips การดูแลคอไม่ให้เจ็บหรือระคายเวลาอากาศเปลี่ยนกะทันหันมาฝากค่ะ