ห้ามแปรงฟันหลังอาหาร

    ‘ห้ามแปรงฟันหลังอาหาร’
ความเชื่อที่ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป ความเชื่อที่ว่าห้ามแปรงฟันหลังอาหารอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไป และการแปรงฟันทันทีหลังอาหารก็ไม่ได้ถูกไปหมดเช่นกัน แล้วจะต้องแปรงฟันเวลาไหนจึงจะเหมาะสม วันนี้ Fit Innovation หาคำตอบมาให้แล้วค่ะ