หลักการเลือกทานอาหารเสริมแคลเซียม

Healthy Content

หลักการเลือกทานอาหารเสริมแคลเซียม
หลักการเลือกทานอาหารเสริมแคลเซียม

หลักการเลือกทานอาหารเสริมแคลเซียม  เพื่อป้องกันและเสริมสร้างมวลกระดูกนั้น เราต้องทราบก่อนว่า ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมมีหลากหลายชนิด มีจำหน่ายทั้งในรูปแบบที่เป็นเม็ดฟู่ ชนิดเม็ด และชนิดแคปซูล ส่วนมากจะอยู่ในรูปของเกลือของแคลเซียมชนิดต่างๆ ซึ่งละลายและแตกตัวให้ปริมาณแคลเซียมแตกต่างกัน และร่างกายของคนเราสามารถดูดซึมแต่ละชนิดได้ไม่เท่ากัน ดังนี้

– แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) ให้ปริมาณแคลเซียมร้อยละ 40 ของน้ำหนัก ร่างกายดูดซึมได้ 10% ควรรับประทานพร้อมอาหารเท่านั้น เนื่องจากแคลเซียมจะดูดซึม เมื่อมีกรดในกระเพาะอาหาร
– ไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Tricalcium Phosphate) ให้ปริมาณแคลเซียมร้อยละ 38
– แคลเซียมซิเทรต (Calcium Citrate) ให้ปริมาณแคลเซียมร้อยละ 21 ร่างกายดูดซึมได้ประมาณ 50%
– แคลเซียมแล็กเทต (Calcium Lactate) ให้ปริมาณแคลเซียมร้อยละ 13
– แคลเซียมแอล – ทรีโอเนต (Calcium L-threonate) ให้ปริมาณแคลเซียมร้อยละ 13
– แคลเซียมกลูโคเนต (Calcium Gluconate) ให้ปริมาณแคลเซียมร้อยละ 8

อย่างไรก็ตาม แคลเซียมที่มีจำหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่ เป็นแคลเซียมที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี มีความกังวลในเรื่องของสารตกค้างที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้คนบางกลุ่มที่ต้องการรับประทานแคลเซียมที่มาจากธรรมชาติและดูดซึมง่าย จึงยังคงเลือกแคลเซียมที่มาจากนม เนื่องจากส่วนประกอบคล้ายโครงสร้างกระดูกของมนุษย์มากที่สุด ทำให้สามารถดูดซึมได้เกือบ 100% และไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

คนไทยอายุเฉลี่ย 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับแคลเซียมอย่างน้อย 800 มล. ต่อวัน หรือเทียบเท่ากับนม 4 แก้ว

ด้วยความปรารถนาดี
ภญ.พัชรินทร์ ธรรมลิขิตชัย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทความ