สาเหตุที่ทำให้เด็กเจริญเติบโตช้า

      การเจริญเติบโตทางร่างกายตามช่วงอายุเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่และผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตบุตรหลานของตนเองสม่ำเสมอ หากเด็กๆ มีการพัฒนาทางด้านร่างกายและสมองที่เป็นปกติก็ถือว่าสารอาหารและการใช้ชีวิตประจำวันของลูกๆ ได้รับการเติมเต็มอย่างครบถ้วน
     แต่ก็มีบางกรณีที่พ่อแม่พบว่าลูกของตนเองมีการพัฒนาทางด้านร่างกายที่ค่อนข้างช้ากว่าเด็กคนอื่นๆ เราจึงพามาหาสาเหตุไปทีละข้อๆ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำไปแก้ไขและดูแลเด็กๆ ได้อย่างถูกต้องสมวัย