สาเหตุของเซลลูไลท์ที่เรามักจะไม่รู้

   สาเหตุของเซลลูไลท์ที่เรามักจะไม่รู้

เซลลูไลท์หรือที่เรียกว่าผิวเปลือกส้มไม่ได้เกิดแค่กับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะอย่างเดียว คนที่มีน้ำหนักมาตรฐานและรูปร่างสมส่วนก็สามารถมีเซลลูไลท์สะสมตามผิวหนังได้เช่นกัน มาลองสืบสาเหตุและวิธีแก้ไขเพื่อขจัดเซลลูไลท์กันเถอะ