สะดุ้งตื่นกลางดึก นอนไม่อิ่ม

Healthy Content

สะดุ้งตื่นกลางดึก นอนไม่อิ่ม
Insomnia โรคร้ายรบกวนคนทำงาน

     ภาวะนอนไม่หลับ หรือ Insomnia เป็นโรคที่คนเมืองเป็นกันมาก โดยสาเหตุมาจากสภาพจิตใจที่เหนื่อยและเครียดสะสมเกินไป ส่งผลให้นอนไม่หลับ สะดุ้งตื่นกลางดึก และนอนหลับไม่สนิท ทำให้เกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอ ขาดสมาธิ ไม่มีแรง และอ่อนเพลีย หากปล่อยปละละเลยอาการเหล่านี้ อาจส่งผลเสียทั้งร่างกายและจิตใจได้

     เราสามารถปรับพฤติกรรมเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอน ปรับเวลานอนให้เป็นเวลา ออกกำลังกายสม่ำเสมอในตอนเย็นอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนนอน ไม่ควรทำกิจกรรมต่างๆ ก่อนนอน เช่น อ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์ งดสารกระตุ้น เช่น การทานชา กาแฟ หรือแอลกอฮอล์ก่อนนอน ถ้าต้องการดื่มอะไรสดชื่นก่อนนอนให้เลือกเป็นนมอุ่นๆ หรือช่วยเครื่องดื่มที่เพิ่มวิตามินที่ช่วยในการนอนหลับก่อนนอน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นด่านแรกที่จะบรรเทาภาวะนอนไม่หลับได้

     การพักผ่อนให้เพียงพอถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะส่งผลต่อสภาพการทำงานและปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น และส่งผลที่ดีให้แก่สุขภาพกายและสุขภาพจิตอีกด้วย