สมาคมเภสัชกรชุมชน

News & Activities

สมาคมเภสัชกรชุมชน

ขอขอบคุณสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ที่ให้เกียรติบริษัทซีเมดโปรดักซ์ จำกัด และ บริษัทฟิต เฮลธ์ตี้อินโนเวชั่น จำกัด ได้มีส่วนร่วมในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางยุคใหม่ของเภสัชกรชุมชน” เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิชาชีพเภสัชกรรมและสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค