วิตามินดีช่วยลดความรุนแรงในการติดเชื้อได้แค่ไหน

Healthy Content

วิตามินดีช่วยลดความรุนแรงในการติดเชื้อได้แค่ไหน

     ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันวิตามินดีถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในด้านการลดความรุนแรงของโรค COVID-19 ในร่างกาย โดยวิตามินดีนั้นหน้าที่หลักคือช่วยควบคุมการทำงานของเม็ดเลือดขาว และลดอัตราการติดเชื้อทางลมหายใจรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อลงปอดได้

ซึ่งปกติแล้ววิตามินดีนั้นช่วยให้เยื่อบุเซลล์และเยื่อบุทางเดินหายใจสร้างสารที่เรียกว่า ‘แคธีลิซิดิน’ เป็นเสมือนด่านแรกที่ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อเพื่อไม่ให้เราติดเชื้อทางลมหายใจ อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดขาวซึ่งสามารถจับกินเชื้อโรคได้ นอกจากนี้ยังควบคุมการอักเสบในร่างกายที่เกิดจากการทำลายเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวอีกด้วย
โดยระดับวิตามินดีมีผลต่อความรุนแรงของโรค COVID-19 โดยตรง ซึ่งคนที่มีวิตามินดีในร่างกายสูงนั้นจะมีความรุนแรงของโรคน้อยกว่าคนที่มีวิตามินดีต่ำถึง 8 เท่า โดยปกติแล้วร่างกายของเราควรมีวิตามินดีไม่ต่ำกว่า 30 นาโนกรัม ดังนั้นหากเรารู้ตัวว่าร่างกายขาดวิตามินดีควรให้ร่างกายนั้นได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอในทุกๆ วัน หากไม่สะดวกสามารถทานอาหารเสริมที่มีวิตามินดีเป็นส่วนประกอบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มระดับวิตามินดีในร่างกายได้