วงจรการนอนของเราแบ่งเป็น 2 ช่วงระดับการนอน

Healthy Content

วงจรการนอนของเราแบ่งเป็น 2 ช่วงระดับการนอน คือ

1. ช่วงหลับธรรมดา (Non-REM Sleep)แบ่งเป็น 3 ระยะ
-ระยะที่ 1 ง่วง เริ่มจะนอนหลับ ในระยะนี้สมองจะเริ่มทำงานช้าลง
-ระยะที่ 2 หลับตื้น จะไม่ได้ยินเสียยงรบกวนแต่ก็ถูกปลุกได้ง่าย
-ระยะที่ 3 หลับปานกลาง เป็นช่วงรอยต่อระหว่างเริ่มหลับไปยังหลับลึก ในระยะนี้หัวใจจะเริ่มเต้นช้าลง อุณหภูมิในร่างกายจะลดลงเล็กน้อย ปกติในช่วงนี้จะใช้เวลามากกว่า 50% ของการนอน
ระยะที่ 4 ช่วงหลับลึก Deep Sleep ร่างกายจะเริ่มไม่ค่อยตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก ร่างกายจะอยู่ในภาวะพักผ่อนมากที่สุด และมีการหลั่ง Growth Hormone

2. ช่วงหลับฝัน (REM Sleep)
จะมีการเคลื่อนไหวไปมาของตาอย่างรวดเร็ว สมองของเราจะทำงานใกล้เคียงกับตอนที่เราตื่น เป็นช่วงที่จะฝันมากกว่าการนอนหลับช่วงอื่นๆ จะช่วยเรื่องการความทรงจำ การเรียนรู้ถาวร และการสร้างจินตนาการ

   ในขณะที่เราเริ่มหลับนั้น เราจะเข้าสู่ระยะ Non-REM ระยะที่ 1 และค่อยๆไปสู่ระยะที่ 2, 3 ตามลำดับ แล้วจึงถอยกลับมาเข้าสู่ระยะ Non-REM จากระยะที่ 3 ไประยะที่ 2, 1 จากนั้นจึงเข้าสู่ ระยะ REM แล้วจึงเริ่มกลับมาเข้าสู่ระยะ Non-REM ระยะที่ 1, 2, 3 ใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นการเริ่มรอบใหม่ของวงจรของการนอนหลับ

   จากจุดเริ่มต้นของ REM ไปสู่จุดเริ่มต้นของ REM อีกรอบหนึ่ง จะเรียกว่า รอบการนอน (Sleep Cycle) ซึ่ง 1 รอบการนอนนั้นใช้เวลาประมาณ 90 นาที ซึ่งประกอบไปด้วยช่วง Non-REM ประมาณ 80 นาทีและช่วง REM อีก 10 นาทีในหนึ่งคืนของการนอน ควรจะมีจำนวนรอบการนอนประมาณ 3-6 รอบ จึงจะถือว่าเป็นการนอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ