ลูกๆ ไม่มีเวลา ระวังภาวะขาดโปรตีนในผู้สูงอายุ

Healthy Content

ลูกๆ ไม่มีเวลา ระวังภาวะขาดโปรตีนในผู้สูงอายุ

     ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เมื่อมีอายุที่มากขึ้น ประกอบกับระบบในร่างกายเริ่มถดถอยลงจะเริ่มมีอาการเบื่ออาหารจากสาเหตุต่างๆ เช่น จากโรคประจำตัว, มีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร, จมูกรับกลิ่นไม่ดี เกิดภาวะขาดสารอาหาร ส่งผลให้น้ำหนักลด, มวลกล้ามเนื้อลดลง,ระบบในร่างกายและภูมิคุ้มกันเสื่อมถอย, เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย และทำให้การฟื้นตัวจากโรคต่างๆ เป็นไปได้ยาก

     หมั่นสังเกตการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุใกล้ตัวเราและป้องกันแก้ไขได้โดยการจัดสรรอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะโปรตีนที่ให้พลังงานและช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เช่น เต้าหู้ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน นมพร่องมันเนย ไข่ โดยปกติผู้สูงอายุควรได้รับโปรตีน 1 กรัม/น้ำหนักตัว (กก.)/วัน เช่น น้ำหนักตัว 60 กก. ควรได้รับโปรตีน 60 กรัม/วัน

     นอกการการรับโปรตีนที่เพียงพอแล้ว สารอาหารอื่นๆ เช่น แคลเซียม วิตามินและแร่ธาตุก็สำคัญไม่แพ้กันและอย่าลืมพาผู้สูงอายุไปออกกำลังกายเบาๆ