ลดความเสี่ยงของปอดอักเสบด้วยพลังของ Zinc

Healthy Content

ลดความเสี่ยงของปอดอักเสบด้วยพลังของ Zinc

    ด้วยคุณประโยชน์ของซิงค์ ที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์และรักษาอาการอักเสบทั้งภายในและภายนอก จึงช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะปอดบวมหรือปอดอักเสบได้ อีกทั้งยังลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและโรคแทรกซ้อนได้อีกด้วย