รู้หรือไม่? แม้ไม่ป่วย แต่เราก็ต้องกินวิตามินซี

Healthy Content

รู้หรือไม่? แม้ไม่ป่วย แต่เราก็ต้องกินวิตามินซี   

     วันนี้เราได้รับวิตามินซีที่เพียงพอแล้วหรือยัง มนุษย์วัยเรียนและวัยทำงานมีการดำเนินชีวิตที่ต้องจดจ่ออยู่กับงานซึ่งใช้ทั้งพลังกายและพลังสมอง ทำให้ละเลยการใส่ใจสุขภาพ รู้ตัวอีกทีก็ป่วยหนักเสียแล้ว

     เราควรได้รับวิตามินซีอย่างสม่ำเสมอไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหวัดได้ โดยแบ่งแยกทานมื้อละไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม เพื่อการดูดซึมวิตามินซีที่ดีที่สุด นอกจากนี้ การรับประทานวิตามินซีอย่างต่อเนื่องในขณะที่เป็นโรคหวัดช่วยลดระยะเวลาในการเป็นโรคหวัด โดยเด็กจะลดได้ถึง 14 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ใหญ่ลดได้ 8 เปอร์เซ็นต์

     เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการบริโภควิตามินซีก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือเครื่องดื่มแอลกฮอลล์ เพียงเท่านี้การรับวิตามินซีก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงจากโรคหวัดได้ดียิ่งขึ้น