ฟันขึ้นช้า อาจเป็นสาเหตุของโรคกระดูกอ่อนในเด็ก

Healthy Content

ฟันขึ้นช้า อาจเป็นสาเหตุของโรคกระดูกอ่อนในเด็ก
        เมื่อเด็กอายุราว 6-7 เดือน จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ฟันน้ำนมซี่แรกจะขึ้นมา เด็กบางคนอาจจะขึ้นตั้งแต่ 3 เดือนแรก แต่เด็กบางคนมีปัญหาฟันขึ้นช้า ซึ่งอาจจะมีสาเหตุสำคัญมาจากโรคกระดูกอ่อนในเด็ก

      โรคกระดูกอ่อนในเด็ก (Rickets) เป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของกระดูก เกิดจากการที่ร่างกายขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่แผ่นการเติบโต (growth plate) ทำให้กระดูกโค้งงอ สัดส่วนร่างกายผิดปกติ เจริญเติบโตช้า ตัวเตี้ย เคลื่อนไหวช้า และฟันขึ้นช้า
โดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกำหนดที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคกระดูกอ่อน เพราะแคลเซียมส่วนใหญ่จะสะสมในช่วง 3 เดือนก่อนคลอด
ทำให้เด็กๆ ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ

     ปกป้องเด็กๆ จากการขาดแคลเซียม ด้วยการดูแลให้เด็กๆ ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอจากนม เสริมสร้างการเจริญเติบโต และช่วยให้กระดูกและฟันที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคกระดูกอ่อนได้