การพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอาการตะคริว

Healthy Content

การพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอาการตะคริว
– ยืดกล้ามเนื้อบริเวณที่เป็นตะคริว
– ทายาแก้ปวดและคลึงเบาๆ หลังยืดกล้ามเนื้อ
– ประคบด้วยน้ำอุ่น
– ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ทดแทนการขาดน้ำและเกลือแร่
– รับประทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล
ที่มา: สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทความ