นอนไม่พอติดต่อกันนานๆ ส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศอย่างไร

Healthy Content

นอนไม่พอติดต่อกันนานๆ ส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศอย่างไร

    รู้ไหมว่านอนไม่พออาจส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศได้ แล้วส่งผลอย่างไรบ้างนะ?
1.ฮอร์โมนสิบพันธุ์หลั่งออกมาน้อย
2.ส่งผลต่ออารมณ์ ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง
3.ฮอร์โมน ‘เทสโทสเตอร์โรน’ ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญของเพศชายต่ำลง