ต้นเหตุที่ทำให้เราตบะแตกกินของหวานบ่อยๆ

   ต้นเหตุที่ทำให้เราตบะแตกกินของหวานบ่อยๆ

การจำกัดของหวานที่อยากกินเป็นสิ่งที่หลายคนคิดว่าต้องทำขณะควบคุมน้ำหนัก แต่ก็จะมีบางช่วงที่กำแพงแห่งการลดไขมันพังทลายลง และไม่สามารถควบคุมอาการตบะแตกของตนเองได้ ซึ่งเหตุการณ์ประเภทนี้มีสาเหตุในตัวของมันเอง และสามารถแก้ไขได้หากตั้งอยู่ในความพอดี

สำหรับใครที่ตบะแตกบ่อยๆ ไม่ต้องรู้สึกผิดหรือออกกำลังกายหนักๆ เพื่อเร่งการเผาผลาญพลังงานจากของหวานที่กินไป แค่ตั้งสติ และวางแผนจัดการการกินใหม่ก็เพียงพอแล้วค่ะ