ดูแลระบบย่อยอาหารตาม Gen อย่างถูกวิธี

   ดูแลระบบย่อยอาหารตาม Gen อย่างถูกวิธี

แต่ละ Generation จะมีวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารที่แตกต่างกัน เพราะประสิทธิภาพของร่างกายไม่เหมือนกัน ดังนั้นการใส่ใจระบบย่อยอาหารตามช่วงอายุจะช่วยให้ช่องท้องทำงานอย่างราบรื่น ไม่เกิดปัญหาที่รบกวนชีวิตประจำวันง่ายๆ