ดูแลตัวเองช่วงฤดูฝนใน 1 วัน

   ดูแลตัวเองช่วงฤดูฝนใน 1 วัน

ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่แบคทีเรียและอาการป่วยต่างๆ เข้ามากล้ำกรายในร่างกายมนุษย์ง่ายขึ้น ดังนั้นวิธีการดูแลตนเองในช่วงหน้าฝนจึงเป็นสิ่งสำคัญ และสามารถทำได้ทุกวันไม่ใช่แค่ช่วงฤดูฝนเพียงอย่างเดียว