ดูแลตนเองจากแดด ฝนตก น้ำท่วม เมื่อต้องอยู่ข้างนอก

   ดูแลตนเองจากแดด ฝนตก น้ำท่วม เมื่อต้องอยู่ข้างนอก

นักศึกษาและวัยทำงานที่ต้องอยู่ข้างนอกเพื่อเดินทางไป-กลับจากที่ทำงานหรือสถานศึกษาทุกวันคงจะเบื่อกับแดด ฝนตก น้ำท่วมไม่น้อย ทั้งยังทำให้เสี่ยงจากอาการป่วย เพราะสภาพอากาศร้อนสลับฝนที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุด เราจึงเตรียมวิธีดูแลพร้อมป้องกันตนเองเบื้องต้นเมื่อต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนักมาฝากกันค่ะ