นักกีฬาสูญเสียโซเดียมจากเหงื่อ การดื่มน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว อาจไม่พอ

Healthy Content

นักกีฬาสูญเสียโซเดียมจากเหงื่อ การดื่มน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว อาจไม่พอ หากเกิดอาการของภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ มีอาการดังนี้
1. คลื่นไส้อาเจียน ปวดศรีษะ
2. รู้สึกสับสน กระสับกระส่าย
3. รู้สึกหมดพลัง ร่างกายอ่อนล้า
4. กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกร็ง จนเกิดตะคริว
5. ชักและหมดสติโคม่า
การชดเชยโซเดียมจึงสำคัญ CERA Chews เกลือแร่ชนิดเม็ดเคี้ยว
ชดเชยการสูญเสียเกลือแร่ระหว่างออกกำลังกาย มีวิตามินรวมสูง
ป้องกันการเกิดตะคริวได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทความ