ชวนรู้! การให้นมไม่ได้มีข้อดีกับลูกอย่างเดียว

   ชวนรู้! การให้นมไม่ได้มีข้อดีกับลูกอย่างเดียว
ยังเป็นผลดีต่อคุณแม่อีกด้วย
    การให้นมนอกจากจะเป็นการเพิ่มสารอาหารที่ดีและสร้างความสัมพันธ์กับลูกน้อยแล้ว ยังมีผลดีต่อคุณแม่ด้วยนะ!
1. ช่วยเผาผลาญน้ำหนักของคุณแม่ เพราะการให้นมต้องใช้พลังงานมาก
2. ปรับมดลูกของแม่ให้เป็นปกติ
3. ลดความเสี่ยงจากโรคที่เกี่ยวกับเต้านมและมดลูก
4. ลดความเสี่ยงจากปัญหาความดัน หัวใจและหลอดเลือด
5. ระหว่างให้นมลูกร่างกายจะขับฮอร์โมนแห่งความรัก (Oxytocin) ซึ่งช่วยลดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของคุณแม่