ชมรมร้านขายยาสุราษฎร์ธานี

News & Activities

ชมรมร้านขายยาสุราษฎร์ธานี

บริษัท ซีเมดโปรดักซ์ จำกัด และ บริษัท ฟิตอินโนเวชั่น จำกัด ถือเป็นเกียรติและขอขอบคุณคณะชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างสูง ที่ให้บริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมใหญ่สามัญชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 นี้
ณ โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฎร์ธานี