ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลอย่างพอเหมาะ

    ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลอย่างพอเหมาะ
เพื่อช่วยให้ร่างกายสมดุล การควบคุมระดับ คอเลสเตอรอลในร่างกายนอกจากการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แล้ว วิตามินซีก็เป็นอีกวิตามินหนึ่งที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับหลอดเลือด และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี จึงสามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตและปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจได้