คน 3 กลุ่มที่เสี่ยงปัญหาจากข้อ

     เรื่องข้อไม่ใช่ปัญหาไกลตัว อาจส่งผลระยะยาวหากไม่ระมัดระวังและดูแลให้ดี โดยบุคคลที่มีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อได้แก่

1. บุคคลที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
2. คนที่มีน้ำหนักตัวเยอะ
3. คนที่ต้องยืนหรือเดินทำงานเป็นระยะเวลานาน

     การเสื่อมของข้อสามารถเกิดได้กับทุกส่วนในร่างกาย โดยเฉพาะข้อต่อใหญ่ ๆ เช่น ข้อเข่า กระดูกสันหลัง คอ และสะโพก เป็นต้น