ข้อไหล่ติด

Healthy Content

ข้อไหล่ติด เป็นอาการเจ็บปวดที่หัวไหล่จนทำให้ไม่สามารถขยับ หรือยืดแขนได้อย่างอิสระ
กลุ่มเสี่ยง :
– ผู้สูงอายุ 40 – 50 ปีขึ้นไป
– ผู้ที่อยู่ในห้องแอร์ตลอดวัน และไม่ค่อยขยับตัว
สาเหตุ :
– เยื่อหุ้มข้อบริเวณหัวไหล่อักเสบและหดตัวจนยืดหยุ่นไม่ได้
– มีการเคลื่อนไหวบริเวณข้อไหล่น้อย จนมีพังผืดเกิดขึ้น
– ผลข้างเคียงของโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน และโรคหัวใจ
อาการ :
– เจ็บบริเวณไหล่ โดยเฉพาะเวลาขยับตัว เช่น เอี้ยวตัวหยิบของด้านหลัง ยืดแขนหยิบของบนที่สูง
– ขยับหัวไหล่ได้น้อยลง จนส่งผลต่อชีวิตประจำวัน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทความ