พฤติกรรมการดื่มนมของคนไทยปี 2562

Healthy Content

พฤติกรรมการดื่มนมของคนไทยปี 2562
พฤติกรรมการดื่มนมของคนไทยปี 2562

จากข้อมูลผลสำรวจพฤติกรรมการดื่มนมของคนไทยประจำปี 2562 โดยสวนดุสิตโพล พบว่าคนไทยดื่มนมเพียง 18 ลิตร/ปี หรือคิดเป็นสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น น้อยกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 6 เท่า และน้อยกว่าที่ WHO กำหนด พบข้อมูลว่ากลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุดื่มน้อย ขณะเดียวกันส่วนสูงเด็กไทยต่ำกว่าเกณฑ์

ดังนั้น การทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมจากนมจึงอาจเป็นทางเลือกที่ดีในยุคปัจจุบัน โดยทานให้เลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด นั่นคือพยายามทานพร้อมอาหารและแบ่งทานเป็นหลายมื้อ เพื่อให้ได้ปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายต้องการ เพราะโดยปกติร่างกายคนเราจะดูดซึมแคลเซียมได้ครั้งละประมาณ 500-600 มก.เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทความ