กลางวันเพลีย กลางคืนตาสว่าง ระวัง ‘โรคร่าเริง’

     โรคร่าเริง (Lychnobite) เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับชาวนกฮูกที่มักจะง่วงเวลากลางวัน ตาสว่างเวลากลางคืน สาเหตุหลักๆ เกิดจากการเลื่อนเวลานอนไปเรื่อยๆ จนทำให้หลายคนมักจะนอนดึก หรือคนที่ต้องทำงานกะกลางคืนเป็นประจำ
     เมื่อวงจรชีวิตพลิกไปอีกด้าน ก็ทำให้บางคนมีปัญหาสุขภาพตามมาเป็นพรวนพร้อมกับโรคร่าเริงที่ไม่ได้ร่าเริงตามชื่อโรคเลย