กระดูกพรุน

Healthy Content

กระดูกพรุน ภัยเงียบที่มองไม่เห็น
ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมากกว่า 1 ล้านคน
25% ของผู้ป่วยไม่รู้ตัวว่ามีภาวะกระดูกพรุน ไม่พบอาการใดๆจนกระทั่ง ล้มแล้ว “”กระดูกหัก”” สาเหตุเกิดจากการสูญเสียมวลกระดูก ทำให้กระดูกเสียคุณสมบัติการรับน้ำหนัก กระดูกเปราะ หักง่าย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทความ